slide-1quayside_vessels_craneshutterstock_377178256-1000x481

Laevade agenteerimine

Clean Center OÜ pakub Eesti Veeteede Ameti litsentsi alusel mereagenteerimise valdkonnas täisteenust.

Rohkem infot

New product
 
Rohkem infot

Clean Center OÜ pakub Eesti Veeteede Ameti litsentsi alusel mereagenteerimise valdkonnas täisteenust.

Meie tegevus hõlmab kõiki Eesti sadamaid ja on mõeldud igat tüüpi kauba- ja reisilaevade omanikele ja äriettevõtjatele ning oleme valmis teenindama laevaomanikke võimalikult kõrgel tasemel.

Meie agenteerimis teenused hõlmavad järgmisi ülesandeid ja töid:

 • Teenindust 24/7 
 • Lootsi  tellimist
 • Puksiiri tellimist
 • Kai kohtade reserveerimist laevadele
 • Laeva jaoks vajalike kaldateenuste tellimist
 • Laevade saabumise ja väljumise vormistamist
 • Peale- ja mahalaadimise organiseerimist
 • Meeskonna vahetust
 • Meditsiiniteenuseid
 • Laevakütuse tellimist
 • Laevavarude täiendamist
 • Joogivee varude täiendamist
 • Tollipaberite  ja muude vajalike dokumentide vormistamist


Samuti pakume me  laeva agenteerimise  käigus  laevaomanikule, superintendentile või tehnilisele juhile järgmisi teenuseid :

 • Laevamehanismide remont- ja hooldus
 • Prügi ja pilsivee äravedu
 • Ballasti mahutitest proovide võtmine ja sette kõrvaldamine
 • Kütusetankide  puhastamine ja sette kõrvaldamine
 • Fekaal vee äraandmise korraldamine

Tegevusloa sisuga saab tutvuda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel, Majandustegevuse registris.

Vajuta siia: Tegevusluba MES000031